Termeni și condiții

Înainte de a utiliza site-ul www.synbis.ro, sau serviciile oferite de societatea noastră, vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile utilizării Site-ului, respectiv a politicii de prelucrarea a datelor cu caracter personal. Folosirea site-ului synbis.ro presupune acceptarea termenilor si condițiilor, respectiv a politicii de confidențialitate menționate mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din clauzele cuprinse în acest document, vă rugăm să vă restrângeți de la utilizarea Site-ului. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: office[@]synbis.ro.
Accesarea și utilizarea Site-ului, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și condiții, care includ Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal și Politica privind cookies.

Site-ul www.synbis.ro este deținut și administrat de S.C. IT Linserver S.R.L.-D , societatea având următoarele date de identificare: S.C. IT Linserver S.R.L.-D

Sediu: Lompirt nr 22, Salaj


Nr. ONRC: J31/973/20.11.2018
E-mail: office[@]synbis.ro (timp răspuns maxim 3 zile lucrătoare)
Număr telefon: +40 749 568 541 (Luni-Vineri 10:00-15:00)

Descriere

www.synbis.ro este un site care vă pune la dispoziție o platformă pentru a vă face publicitate prin oferirea unor servicii de tip pachet combinat pentru diferite versiuni de publicare. Fiecare operațiune necesită în principiu aceeași pași, însă pentru a afla cum funcționează în mod concret, va trebui să verificați paginile site-ului nostru special destinate fiecărui serviciu oferit.

Cum comand?

Dacă doriți să comandați un serviciu de pe site-ul www.synbis.ro trebuie să completați informațiile solicitate prin formularul de comandă. Aceste informații sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a comenzii plasate de către dumneavoastră. Informațiile personale nu sunt transferate către alte terțe pârți. După plasarea comenzii și acceptarea plății se va emite o confirmare în acest sens pe email-ul dvs., situație ce atestă fermitatea cererii dvs. și implicit acceptarea ofertei noastre de servicii.

Serviciile comandate de dvs. și acceptate de compania noastră nu vor fi restituite, decât pentru motive de neexecutare.

Cum plătesc?

Toate prețurile afișate pe site includ TVA. Plata se poate realiza prin virament bancar sau online, în funcție de sistemul existent la momentul comenzii efectuate de către dvs. Datele completate de dumneavoastră sunt în siguranță, întrucât www.synbis.ro nu are acces la datele dumneavoastră bancare. Preturile sunt exprimate în RON și includ TVA. Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. Prețul afișat se poate modifica fără o notificarea prealabilă pe site-ul www.synbis.ro.

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput nici-un comision suplimentar pentru tranzacții

Pentru plata cu cardul, tranzacția va aparea pe extrasul de cont cu numele Synbis.

Condițiile folosirii site-ului

Administratorul site-ului www.synbis.ro, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului, precum si a "Termenilor și condițiilor", fără o notificare prealabilă.

Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita Utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest set de termeni și condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (exemplu: bifarea căsuței specifice ”Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Site-ului.” Bifând o anumită căsuță, Utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de Termeni și condiții, precum și orice alți termeni și condiții specifice, aplicabile serviciilor; respectiv ia la cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform politicii de confidențialitate, care este parte integrantă din acest set de Termeni și condiții.

Societatea poate restricționa în mod final și definitiv accesul unui Utilizator la Site, dacă acesta a încălcat în mod repetat prezentele Termeni și condiții sau dacă a făcut acest lucru în circumstanțe deosebit de grave, sau dacă există alte motive importante. Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate utiliza pagina www.synbis.ro.

Utilizatorii pot oricând denunța unilateral contractul de utilizare. În acest scop, un participant poate solicita ștergerea contului de Utilizator oricând, fără a fi îndreptățit la vreo compensare.

Societatea poate denunța unilateral contractul de utilizare oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile. Dreptul de restricționare a accesului rămâne neafectat.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru informațiile făcute publice prin intermediul platformei www.synbis.ro. Societatea nu verifică informațiile inserate în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet. Administratorul nu răspunde pentru veridicitatea informațiilor expuse pe Site de Utilizatori. Administratorul se exonerează de orice răspundere derivând din inexactitatea datelor făcute publice pe Site. Administratorul are dreptul, dar nu și obligația, de a verifica informațiile făcute publice de Utilizatori prin intermediul Site-ului. Totodată, administratorul are dreptul, dar nu și obligația de a semnala unele încălcări a legislației în vigoare.

Site-ul poate conține link-uri care conduc către alte site-uri. Administratorul nu este răspunzător pentru politica de confidențialitate a acestor terțe pagini web, accesate prin intermediul platformei www.synbis.ro.

Având în vedere caracterul global al internetului, Utilizatorul acceptă să respecte legislația diferitelor țări privind utilizarea site-urilor. Orice activitate executată prin intermediul prezentului Site, ce nu este permisă de legislația țării Utilizatorului, atrage răspunderea Utilizatorului.

Utilizatorul are obligația de a semnala orice activitate nepermisă Administratorului. Administratorul are dreptul de a restricționa sau șterge această activitate nepermisă.

Utilizatorul este de acord cu transmiterea informațiilor publicate pe Site pentru a beneficia de o expunere mai mare. În acest scop Utilizatorul își dă acordul cu privire la transmiterea textelor, imaginilor, datelor de contact făcute publice de Utilizator în cadrul Site-ului.

Utilizatorul exonerează Societatea de orice pretenții ale unor terți împotriva Site-ului datorită încălcării drepturilor lor de către informațiile inserate de utilizator sau de către orice altă utilizare a paginii web www.synbis.ro de către utilizator. Prin aceasta, utilizatorul își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Societății, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică dacă, și în măsura în care, utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

Utilizatorii pot căuta proprietăți în bazele de date ale Site-ului exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Site. Nu este permisă căutarea proprietăților eludând motoarele de căutare, în special prin utilizarea programelor de căutare pentru accesarea bazelor de date ale site-ului www.synbis.ro.

Utilizatorul nu poate lua nici-o măsura care poate avea drept rezultat suprasolicitarea infrastructurii Site-ului sau pe care Utilizatorii nu pot fi așteptați în mod rezonabil să o tolereze. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului generat de administratorii site-ului sau crearea în nici-un alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu site-ul www.synbis.ro.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a informațiilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestărilor contractuale (lucrări de întreținere). Societatea nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi/prejudicii materiale și/sau morale rezultate din nefuncționarea corespunzătoarea a Site-ului.

În cazuri de forță majoră, Societatea va fi eliberată de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majoră toate evenimentele neprevăzute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabila niciuna dintre părți. Nu va rezulta nici-o pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Societatea nu este responsabilă.

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților legali a Societății în executarea obligațiilor sale, răspunderea Societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile în momentul încheierii contractului.

Competență

Contractul încheiat intre noi și dvs. va fi guvernat de legea română și se interpretează în conformitate cu reglementările cu privire la aceasta. Orice neînțelegeri se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care neînțelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de Camera de Comerț și Industrie din România, în conformitate cu reglementarea acestora.

Drepturi de autor

Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) reprezintă integral proprietatea IT LINSERVER SRL-D și sunt apărate de legea română și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor și drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral fără acordul prealabil și scris a companiei. Toate drepturile sunt rezervate de către IT LINSERVER SRL-D cu sediul în Lompirt, strada Nova nr 22, Jud Salaj, având CUI 38234823, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J31/973/20.11.2018 Orice încercare de a copia, reproduce, republica, transfera date, afișa, distribui, vinde sau modifica din conținutul, datele, informațiile și materialele găsite pe site-ul nostru este strict interzisă fără acordul scris al reprezentantului IT LINSERVER SRL-D.

Reclamații

Pentru orice tip de reclamații, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: reclamatii@synbis.ro. Va asigurăm că echipa noastră va face tot posibilul să rezolve în cel mai scurt timp posibil reclamațiile dumneavoastră.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. IT LINSERVER SRL-D (sediu: Lompirt, strada Nova nr 22, Jud Salaj ; Nr. ONRC: J31/973/20.11.2018, CUI: 38234823; e-mail: office[@]synbis.ro; telefon: +40 749 568 541) este operatorul exclusiv de date cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului www.synbis.ro. Reprezentantul legal al societății este: Katona Robert (e-mail: office[@]synbis.ro, telefon: +40 749 568 541) Administratorul prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează site-ul www.synbis.ro, sau serviciile oferite de Societate. Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii și condițiile de utilizare a Site-ului sunt în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Definiții

- „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

- „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

- „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

- „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Baza legală a prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută exclusiv pe temeiul juridic al consimțământului Utilizatorului. Înregistrându-se Utilizatorul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal conform acestei Politici de confidențialitate și a Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Drepturile Utilizatorilor conferite de Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE oferă Utilizatorilor mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor personale, care sunt următoarele:

1. Dreptul de acces

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține o confirmare din partea Administratorului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și să vă oferim acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate.

2. Dreptul la rectificare

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține din partea Administratorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

3. Dreptul la ștergere / Dreptul de a fi uitat

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația în care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.

4. Dreptul la restricționare

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă Utilizatorul o cere pentru apărarea unui drept în instanță, daca Utilizatorul se opune prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor Utilizatorului.

5. Dreptul la portabilitate

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a primi datele care îl privesc și pe care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, date pe care Utilizatorul le poate transmite altui operator în cazurile expres prevăzute de Regulament.

6. Dreptul la opoziție

Reprezintă dreptul Utilizatorului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f), ori art. 6, alin. 1 a datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Datele personale care vor fi prelucrate:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dvs. de identificare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți serviciile noastre.

Transmiterea datelor prelucrate

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să vă transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, organe judiciare, alte instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor.

Termenul prelucrării datelor

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul contractului și, după finalizarea acestuia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Scopurile prelucrării:

Scopul colectării datelor este informarea Clienților cu privire la îndeplinirea scopului contractual și legal, atât pentru a se putea furniza în continuare serviciile companiei, cât și pentru a putea comunica și a ține la curent Clienții cu toate serviciile companiei, în ceea ce privește gama de produse, comenzi, pachete de servicii sau orice alte informații solicitate de Clienți care completează formularul de contract prezent pe site. Datele cu care Clienții se înregistrează pe site vor fi folosite exclusiv pentru cele menționate mai sus. Facilitarea desfășurării tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale, precum si comunicare prin folosirea poștei electronice (e-mail) Completarea formularelor solicitate echivalează cu o acceptare a Utilizatorului a termenilor și condițiilor de utilizare a Site-ului, respectiv acordul Utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile în vigoare. În situația în care Utilizatorul dorește să beneficieze de serviciile noastre, își dă acordul ca datele furnizate vor fi vizibile și publice pe Site-ul Administratorului, în vederea atingerii obiectului activității a acestuia.

Apărarea drepturilor Utilizatorului:

Drepturile privind protecția prelucrării datelor personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE, le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate de către dumneavoastră și comunicate către Administrator prin:
- poștă la următoarea adresa: Dorobantilor 111,etaj 1, biroul 5, Cluj Napoca,
- sau prin e-mail la: ofiice@synbis.ro

Dacă Utilizatorul consideră că vreunul dintre drepturile prevăzute de Regulament au fost încălcate, se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact al Autorității pot fi accesate pe următorul link: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro.

Vă aducem la cunoștință ca ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării prelucrării corecte și sigure a datelor personale.

Politica privind cookies și alte tehnologii similare

Administratorul poate seta sau citi module cookies și identificatori de dispozitive atunci când utilizați site-ul www.synbis.ro.

Ce este un cookie?

Un ”Internet Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Site-ul Administratorului. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale paginii web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului). Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Ce tipuri de cookies există?

Există mai multe feluri de cookies. Clasificarea lor se face în funcție de durata de viață, rolul și sursa acestora, astfel:

a) Tipuri de cookie-uri în funcție de durata de viață:

Cookie-uri de sesiune

Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookie-uri persistente

Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de ”third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

b) Tipuri de cookie-uri in funcție de rolul acestora

Cookie-uri strict necesare

Aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați prin site și să beneficiați de caracteristicile sale.

Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și le permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookies pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de categorie/segment.

Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookies oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajută operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească această informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.

Cookie-uri de targetare și publicitate

Aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

c) Cookie-uri first party vs cookie-uri third party Fiecare cookie are un "responsabil" (i.e. site-ul web/domeniul Internet) care plasează respectivul cookie. Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet/site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresa apare în bara de adrese a browserului). Un cookie third party (terța parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că site-ul web accesat conține si informații provenind de la un site web terț - spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat.

d) Conținut încorporat (butoane, aplicații și widgeturi de socializare) Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widgeturile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

e) Cum funcționează cookie-urile de targetare si publicitate? În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie este plasat în calculatorul utilizatorului și acest cookie determină ce reclamă va primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes. Publicitatea bazată pe interes este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior, iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Site-ul folosește următoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri necesare

Modulele cookie strict necesare vă permit să navigați pe site și să beneficiați de caracteristicile sale. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici.

Cookie-uri funcționale

Modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care le-ați făcut și ne permit, de asemenea, să adaptăm site-ul pentru a se potrivi nevoilor și solicitărilor dvs.

Cookie-uri de performanță și analiză

Aceste tipuri de cookie ne ajuta să înțelegem cum Utilizatorii folosesc site-ul. Folosim aceste date doar pentru scopul îmbunătățirii Serviciilor și a performanței site-ului. Iată câteva exemple despre cum utilizăm aceste date:

a) Informații privind secțiunea / secțiunile din site vizitate mai frecvent pentru a ne ajuta să îmbunătățim experiența de navigare a Utilizatorilor;

b) Gestiunea și soluționarea eventualelor erori de funcționare a Site-ului;

c) Testări de design pentru a îmbunătăți modul în care Site-ul arată și funcționează.

Cookie-uri de targetare și publicitate

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor (cu excepția cookie-urilor necesare) la orice moment, prin schimbarea opțiunilor din setările de cookies corespunzătoare. Desigur, puteți seta browserul dvs. să blocheze și cookie-urile necesare însă site-ul ar putea să nu funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezactivarea și a altor tipuri de cookie-uri (decât cele necesare) ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea site-ului.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc d e regulă în "Opțiuni" sau în meniul de "Preferințe" al browserului dumneavoastră. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea "ajutor" a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie în Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Setări cookie în Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Setări cookie în Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta si site-ul: www.youronlinechoices.eu/ro.

Informații despre modul în care vizitatorii pot dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google, accesând Setările pentru anunțuri Google. De asemenea, le puteți indica utilizatorilor sa dezactiveze folosirea modulelor cookie de către un furnizor terța parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin înregistrarea la platforma www.synbis.ro îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de S.C. IT LINSERVER SRL-D (sediu: Lompirt, Comuna Sarmasag, strada Nova nr 22, Jud Salaj ; Nr. ONRC: J31/973/20.11.2018; CIF: 38234823; telefon: +40 749 568 541; e-mail: office[@]synbis.ro), în continuare Operator.

Conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016/UE, prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul personal al Utilizatorului.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este executarea obligațiilor asumate de Operator, identificarea Utilizatorului, respectiv comunicarea cu Utilizator.

Orice altă prelucrare de date cu caracter personal are un temei legal, având ca scop îndeplinirea unor obligații legale.

Îmi exprim acordul ca Operatorul să trimită pe adresa poștală sau e-mail orice fel de corespondență, inclusiv marketing. Prezentul acord poate fi retras unilateral, oricând, fără nici-o motivare sau condiție. Declar, că am încheiat prezentul acord în mod voluntar, în deplină cunoștință de situație, cunoscând Termenii și condițiile, Politica de confidențialitate, respectiv textele de lege referitoare.